Mô tả

Amplivox 240- Dụng cụ đo thính lực toàn diện

  • Kiểm tra AC và BC
  • Dải tần số 125-8kHz
  • Dải âm lượng -10 – 120dB
  • Đo che lấp dải tần hẹp/ Che lấp chèn
  • Chức năng ghi nhớ ngưỡng nghe, UCL (ULL) và các phép đo ngưỡng nghe ULL

DSC_4067