Mô tả

 

 

 

 

 

DANH MỤC DỤNG CỤ Y TẾ VÀ VẬT TƯ TIÊU HAO

STT Tên sản phẩm Stt Tên sản phẩm Stt Tên sản phẩm
1 Bàn khám phụ khoa 31 Dao 15 61 Máy nghe tim thai
2 Băng cuộn trắng Đông Pha 32 Đậu sâu 400ml 62 Máy xông C29
3 Bộ tiểu phẫu (13 món) gồm: 33 Dây Garo 63 Mỏ Vịt nhỏ
4 Kéo mét 34 Đè lưỡi tiệt trùng 64 Mỏ vịt trung
5 Kéo cắt chỉ thẳng trung 16cm 35 Đèn Clar pin 65 Nẹp cổ cứng trung
6 Kéo cắt chỉ cong trung 16cm 36 Đèn đọc flim đôi 66 Nẹp cổ mền trung
7 Kẹp kim 14 37 Đèn đọc flim đơn 67 Nẹp gỗ
8 Kẹp kim 16 38 Đèn tiểu phẫu 68 Nhiệt kế 42˚
9 Chén chum 39 Đèn viết inox 69 Nhíp 16
10 Cán dao số 3 40 Folay 2 nhánh số 16 70 Nhíp 16
11 Cán dao số 4 41 Folay 2 nhánh số 20 71 Nhíp 20
12 Nhíp mấu 14 42 Folay 2 nhánh số 24 72 Nhíp gắp dị vật trung
13 Nhíp không mấu 14 43 Folay 2 nhánh số 8 73 Nhíp mấu 16
14 Kenlly 12 cong có mấu 44 Găng tay VN M 74 Nhíp mấu 20
15 Kelly 12 thẳng không mấu 45 Găng tay VN S 75 Nhíp Z
16 Kelly 14 thẳng không mấu 46 Hộp 3 (19*9*4) 76 Panh mũi nhỏ
17 Bơm tiêm 10”25 47 Hộp 8.5*7 77 Tăm Bông lớn DangAnh
18 Bơm tiêm 3”25 48 Hộp chữ nhật 23*11*5 78 Tăm Bông nhỏ DangAnh
19 Bơm tiêm 5”25 49 Hộp sản 33*19*7 79 Thước dây
20 Bột bó 3in 50 Kéo 10 80 Thước đo chiều cao GM
21 Bột bó 4in 51 Kéo 16 81 Túi tiểu T
22 Bột bó 5in 52 Kéo cong Mayo 82 Xe 40*60 có hộc 2 tầng
23 Bột bó 6in 53 Kéo Mayo 83 Ống cắm pen lớn 5*16
24 Bục inox 2 tầng 54 Kéo Met cong 84 Kelly cong số trung 16cm
25 Bút phản xạ 55 Kéo Met thẳng 85 Kelly thẳng số trung 16cm
26 Cân Nhơn Hòa 56 Kẹp kim 14 86 Nhíp số 16
27 Cân sơ sinh 57 Kẹp kim 16 87 Nhíp 20
28 Cây móc vòng 58 Kẹp kim 18 88 Chén chum
29 Chén inox 59 Mân 30*40*2 89 Kéo cắt chỉ trung 16cm
30 Dao 11 60 Máy hút nhớt 2 bình  
Bộ khâu vết thương gồm:  
1 Kẹp kim 16 17 Oxy già 33 Panh mũi lớn
2 Nhíp có mấu 16 18 Cidex 14 days 34 Panh mũi trẻ em
3 Nhíp không mấu 16 19 Prespt 35 Spinocan
4 Kenlly lớn thẳng: 01,

cong: 01-16cm

20 Bộ đặt 4 L 36 Loa soi tai
5 Kelly trung Thẳng: 02, cong: 01 21 Ampu lớn 37 Băng cá nhân urgo
6 Chén chum 22 Ampu trẻ em 38 Khẩu trang Greetmed TQ
7 Kép đầu vợt 23 Ông đặt nội khí quản  6-7 39 Máy đường huyết
8 Bàn tiểu phẩu 24 Ông đặt nội khí quản  4-5 40 Que Onetouch
9 Băng ca xếp 25 Băng thun 2M 41 Kim onetouch
10 Hộp gòn trung phi  8,5x6cm 26 Băng thun 3M 42 Máy đo SPO2
11 Gòn mỡ -không thấm 27 Huyết áp Yamasu 43 Dây oxy 2 nhánh lớn
12 Bông thấm 28 Kẹp col 44 Dây oxy 2 nhánh trẻ em
13 Gạc 5×6 29 Pen tim 45 Mark oxy người lớn
14 Gạc 8×9 30 Bộ khám ngũ quan 46 Mark oxy trẻ em
15 Cồn 70 độ 31 Cán dao 3 47 Băng keo Urgo 5×5
16 Povidine 32 Hộp hấp pji 26x13cm 48 Băng keo Urgo 2.5×5

ảnh 5