Hot

Máy lắc mẫu xét nghiệm

Danh mục:

Mô tả

Máy lắc mẫu xét nghiệm, với tốc độ lắc đến 100 v/min. Thời gian cài đặt từ 1 – 100min. Bảo hành 3 year.

a5 as Smart Object-2